SIMPLIFYING MATTERS

x
Info career

info centre

PASIBAIGĘS TERMINAS – NE PRIEŽASTIS NEGRĄŽINTI PVM

2018-05-24

Sprendžiant su pridėtinės vertės mokesčio atskaita susijusius ginčus, ES valstybių narių nacionaliniai teisės aktai neretai taikomi neatsižvelgus į Tarybos direktyvos dėl PVM bendros sistemos (2006/112/EB) nuostatas. Šįkart, remdamiesi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinimu, aptarsime, ar gali būti ribojama teisė į PVM atskaitą.

Kaip pavyzdį pasitelksiu Portugalijos Aukščiausiajame teisme nagrinėtą atvejį. Viena bendrovė pardavė prekių kitai ir pritaikė lengvatinį PVM tarifą. Apmokėjimas atliktas pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Po kelerių metų atlikęs mokestinį patikrinimą, Portugalijos mokesčių administratorius nurodė, jog minėto sandorio metu prekėms turėjo būti taikomas standartinis, t. y. didesnis, PVM tarifas. Bendrovė patikslino PVM, sumokėjo papildomą PVM ir išrašė debetinius dokumentus. Tačiau kreipusis dėl papildomai sumokėto PVM grąžinimo, bendrovė sulaukė atsakymo, jog mokestis nebus grąžintas dėl pasibaigusio PVM atskaitymo termino, numatyto Portugalijos teisės aktuose (skaičiuojant nuo pirminių sąskaitų faktūrų išrašymo dienos).

Kadangi Portugalijos Aukščiausiajam teismui kilo abejonių dėl galimo nacionalinės teisės aktų prieštaravimo PVM direktyvai ir mokesčių neutralumo principui, nuspręsta kreiptis į ES Teisingumo Teismą.

Teisė į PVM atskaitą negali būti ribojama

Šių metų balandžio mėnesį pateikęs savo išvadas ir sprendimą šioje byloje, Teisingumo Teismas pirmiausia primena apie tai, jog teisė į PVM atskaitą yra pagrindinis bendros PVM sistemos principas: „Atskaitos sistema, taigi ir grąžinimu, siekiama visiškai atleisti verslininką nuo bet kokios vykdant ekonominę veiklą mokėtino ar sumokėto PVM naštos. PVM direktyvoje numatyta teisė į atskaitą yra sudedamoji PVM sistemos dalis ir iš esmės negali būti ribojama.“

Be to, direktyvos 180 ir 182 straipsniuose teigiama, kad apmokestinamajam asmeniui gali būti leista atskaityti PVM, net jei jis nepasinaudojo šia teise nacionalinės teisės aktuose numatytu laikotarpiu. Taigi, pagal šios direktyvos nuostatas, Portugalijos mokesčių administratoriaus pateiktas argumentas dėl pasibaigusio termino nėra svari priežastis, kad papildomai sumokėtas PVM nebūtų grąžintas.

Teisingumo Teismo pateiktose išvadose teigiama, jog direktyvos dėl PVM bendros sistemos nuostatos ir mokesčių neutralumo principas turi būti laikomi draudžiančiais valstybės narės teisės aktus, pagal kuriuos buvo atsisakyta leisti pasinaudoti teise į PVM atskaitą. Kitaip tariant, šiuo atveju vertėjo vadovautis ES teisės aktais.

Kada PVM gali negrįžti?

Teisingumo Teismas pabrėžė, kad teisė į PVM atskaitą gali būti ribojama tuo atveju, jei mokesčių institucija nustato, jog verslininkai sukčiauja siekdami palengvinti mokesčių naštą. Tiesa, ar mokesčių institucijos turi įrodymų, kad įmonės sukčiavo ar piktnaudžiavo, turi patikrinti nacionaliniai teismai.

Teisingumo Teismo išaiškinimas naudingas ir Lietuvoje

Su PVM atskaita susiję ginčai Lietuvoje ne retenybė. Todėl Teisingumo Teismo suformuluoti principai neabejotinai bus labai naudingi mūsų teismų praktikoje ir palengvins sprendimų priėmimą. Kita vertus, jei ir verslas, ir mokesčių institucijos šiuos principus žinos ir jais vadovausis, galbūt ir tokio pobūdžio mokestinių ginčų kils mažiau.

 

Peržiūrėti pranešimą PDF formatu

Susijusios šalys: Lietuva

Susiję asmenys: Eligijus Vinckus

Susijusios sritys: mokesčių ir muitų teisė

Other publications

 • 2018-05-30 GLOBAL LEGAL INSIGHTS TO: MERGERS & ACQUISITIONS IN SWEDEN AND NORDIC COUNTRIES 2018

  We encourage you to read our publication on The Global Mergers & Acquisitions market in Sweden and Nordic countries in the seventh edition of The Global Legal Insights.

  read more
 • 2018-05-24 SVARBU ŽINOTI: PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ PIRMIAUSIA NUSTATOMA PAGAL SANDORIO VERTĘ

  Teisingumo Teismas yra nurodęs, kad į Europos Sąjungą importuojamų prekių muitinė vertė turi būti nustatoma pirmiausia taikant sandorio vertės metodą. Ir tik tuomet, jei prekių kaina negali būti nustatyta, galima taikyti kitus metodus. Šią informaciją, galbūt padėsiančią išvengti keblių situacijų muitinėje, verta prisiminti visoms prekes į ES įvežančioms bendrovėms.

  read more
 • 2018-04-13 VIEŠIEJI PIRKIMAI: KOKYBĘ PAMATUOTI NELENGVA, BET VERTA

  Naujoji viešųjų pirkimų politika skleidžia aiškią žinią verslui: „Sudie, mažiausia kaina, būk pasveikintas, naudingiausias pasiūlyme“.

  read more
 • 2018-02-15 SKOLA MUITINEI: AR JI IŠNYKSTA SULAIKIUS IR KONFISKAVUS NETEISĖTAI ĮVEŽTAS PREKES?

  2016 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujas Europos Sąjungos muitinės kodeksas. Palyginti su iki jo galiojusiu Bendrijos muitinės kodeksu, naujajame numatyta daugiau aplinkybių, kurioms esant išnyksta skola muitinei už neteisėtai įvežtas prekes.

  read more
more publications